fredag 9. april 2010

Trivslesreglement for sutdiereise til Roma


Reglementet gjelder for alle elever uansett alder hele den tiden klassen/gruppen er på tur.

Reglementet gjelder for alle elever uansett alder hele den tiden klassen/gruppen er på tur.
Hensikten med reglene er:
• Å ivareta deltakernes sikkerhet
• At deltakernes utbytte blir best mulig
Skolens ordinære reglement gjelder på alle arrangement i skolens regi, - også ekskursjoner og studieturer.
1. Reiseleders rolle
•Reiseleders anvisninger må alltid adlydes og overholdes
•Det er reiseleders ansvar og plikt å avgjøre tiltak som skal iverksettes ved brudd på regler.
•Reiseleder er den som skal kunne bedømme om klassen/gruppen skal være samlet hele tiden eller om grupper kan gå alene.
2. Pass/reiseforsikring
•Elevene må sørge for at de har gjeldende reiseforsikring under turen
•I god til før avreise må det tas kopi av alle pass i klassen/gruppen. Kopi oppbevares under reisen av reiseleder. Ved et tap av pass vil de praktiske tiltak etterpå bli lettere dersom det kan legges fram en kopi.
3. Alternativ undervisning
•En studiereise er alternativ undervisning, og det oppsatte programmet er derfor obligatorisk. Deltakerne må møte fram til rett tid til transport og arrangement.
•Notater/rapporter skrives etter reiseleders/lærers anvisning.
4. Fritiden: Ansvar for hverandre
•Om dagen skal det være minst to i en gruppe. Om kvelden skal det ikke være mindre enn tre (helst fire).
•Gruppen skal holde sammen hele tiden når de er ute. Ingen har lov å gå på egenhånd. Alle i gruppen går hjem samtidig.
•Ikke bli med nye bekjentskaper hjem eller ta dem med på hotellrommet.
•Reiseleder bestemmer tidspunktet for når alle skal være inne. Før dette tidspunktet skal alle melde seg for reiseleder om at de er ”kommet hjem”.
5. Skader m.m. på hotellrom/utstyr
•Ved bruk av buss skal alle være med på å holde bussen ren.
•Den enkelte er økonomisk ansvarlig for skade som oppstår pga uaktsomhet.
•Ved skade på inventar o.l. på hotellrommet, er det de som bor på rommet som er solidarisk ansvarlig. Dette gjelder så lenge det ikke kan påvises andre skyldige.
6. På hotellet
•Alle skal orientere seg om nødutganger og trapperom.
•Verdisaker oppbevares på forsvarlig måte, både på hotellrommet og ute på tur.
•Bytting av rom skjer gjennom reiseleder.
7. Sikkerhets- og tollregler
•Alle overholder regler for håndbagasje.
•Tollregler overholdes, både på Taxfree og kjøp som er gjort på destinasjonen.
8. Bruk av alkohol og andre rusmidler
•Alkohol skal ikke nytes under reisen. Misbruk fører til hjemsendelse.
9. Konsekvenser
•Brudd på reglementet kan føre til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.
•I alvorlige tilfeller kan det bli hjemsendelse for egen regning

Gode råd!

Transport
•Ha alltid med deg adressen og telefonnummeret til hotellet og mobilnummeret til reiseleder.
•Bruk alltid offentlige drosjer. Det er strengt forbudt å haike eller sitte på med ukjente, selv om det er bare en kort vei.
•Unngå offentlige transportmidler sent på kvelden. Spleis heller på en drosje.
•Unngå øde gater på kvelden. Gå der det er folk.
Hva gjør gruppen hvis den går seg vill?
•Gruppene må alltid ha et bykart med seg.
•Gå til nærmeste pub, restaurant eller politi. De kan ringe etter drosje for deg.
Hva gjør gruppen hvis den ser at den vil komme for sent til avtalt tid?
•Ring snarest til reiseleder om forsinkelsen og årsaken til den.
•Er situasjonen spesielt vanskelig, må en søke politiets hjelp.
Verdisaker
•Legg penger og verdisaker i safen på hotellet, ikke på hotellrommet.
•Lås alltid døren på hotellrommet, både når du går og når du er inne.
•Ta aldri mer penger med deg ut enn det du har tenkt å bruke.
•Ha aldri penger i baklommen. Oppbevar verdisaker sikkert!!
Andre forholdsregler
•Husk, det kan også skje overfall/ran ved toalettbesøk.
•Når du er ute om kvelden; gå aldri fra glasset ditt!!
•Avtal møter på kafé eller liknende, ikke gatehjørner.
•Vær oppmerksom på at trafikken er annerledes og hurtigere enn hjemme.
•Ha alltid med deg fulladet mobiltelefon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar